Ultuna 2:26

Byggår 1947. Fastigheten är belägen längs Dag Hammarskölds väg vid Ultunaområdet strax söder om centrala Uppsala. Hyresgäster är Uppsala kommun och Internationella Engelska skolan. Palliativt centrum består av verksamheter både från landstinget i Uppsala län och från Uppsala kommun. Fastigheten inrymmer även Internationella Engelska Skolan som hyr cirka 6 400 kvm för årskurserna 4-9.

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.

Telefon dagtid: 020 - 23 23 10

Jourtelefon: 020 - 23 23 10

Entreprenör: Fastighetssnabben

Fakta

  • Fastighetsbeteckning: Ultuna 2:26
  • Genetikvägen 2-6, Uppsala
  • Byggår / Ombyggnadsår: 1947/2011
  • Area: 15 290 m²
  • Ägare: Stenvalvet 206 Uppsala Ulltuna AB
  • Fastighetstyp: Vård och omsorg, Utbildning

Kontaktperson för frågor

Anna Ejenstam Marknadsområdes­ansvarig

Lediga lokaler

Just nu finns inga lediga objekt

Skicka felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.