Restad 3:48

Beläget i området Restad Gård cirka 5 kilometer sydost om Vänersborgs centrum. I sydost gränsar området till Göta älv och i sydväst till naturområdet utmed Karls grav.

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.

Telefon dagtid: 020 - 23 23 10

Jourtelefon: 020 - 23 23 10

Entreprenör: Häljeruds AB

Fakta

  • Fastighetsbeteckning: Restad 3:48
  • Prebendevägen 3 A-B, Kungsladugårdsvägen 10, 12, 13, 15 A-D, Jutatorpsvägen, Vänersborg
  • Byggår / Ombyggnadsår: 1800-tal, 1908/2020
  • Area: 399 kvm + 8 941 kvm
  • Hyresgäster: Hyreshusenhet, bostäder för privatpersoner.
  • Ägare: Stenvalvet 287 Vänersborg Restad AB
  • Fastighetstyp: Övrigt

Kontaktperson för frågor

Thomas Nedrell Marknadsområdes­ansvarig

Lediga lokaler

Skicka felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.