Sälgen 14

Länsstyrelsen & Domstolsverket

Byggår 1977. Tingshuset är uppfört i suterräng med två våningar mot gatan och tre våningar mot innergården. Fasaden är av ljust tegel med flödigt pålagt murbruk. Det finns två tingssalar och två mindre förhandlingsrum. Från gården utmärker sig tingssalarna genom höga fönster som ligger något indragna i fasaden. Hyresgäster är Länsstyrelsen och Domstolsverket.  

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.

Telefon dagtid: 020 - 23 23 10

Jourtelefon: 020 - 23 23 10

Entreprenör: Häljeruds AB

Fakta

  • Fastighetsbeteckning: Sälgen 14
  • Drottninggatan 2, Vänersborg
  • Byggår / Ombyggnadsår: 1977 / 1994 / 2004
  • Area: 9 548 m²
  • Hyresgäster: Länsstyrelsen i Västra Götalands län & Vänersborgs tingsrätt
  • Ägare: Stenvalvet 710 Vänersborg Sälgen AB
  • Fastighetstyp: Rättsväsende, Kontor

Kontaktperson för frågor

Thomas Nedrell Marknadsområdes­ansvarig

Lediga lokaler

Skicka felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.