Livia 15

Handel & Kontor

Byggår 1970. Fastigheten ligger mitt i centrala Västerås och har hyresgäster inom handel och kontor. Apoteket och Frälsningsarmén är några av hyresgästerna.

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.

Telefon dagtid: 020 - 23 23 10

Jourtelefon: 020 - 23 23 10

Entreprenör: MARK Fastighet Mälardalen AB

Fakta

  • Fastighetsbeteckning: Livia 15
  • Stora Gatan 48-52 / Norra Källgatan 16-18, Västerås
  • Byggår / Ombyggnadsår: 1970
  • Area: 7 144 m²
  • Hyresgäster: Apoteket och Frälsningsarmén som största hyresgäster
  • Ägare: Stenvalvet 242 Livia Västerås AB
  • Fastighetstyp: Kontor

Kontaktperson för frågor

Monica Gustavsson Marknadsområdesansvarig

Lediga lokaler

Skicka felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.