Norna 21

Polisen

Byggår 1960. Fastigheten ligger centralt i Västerås och har en uthyrbar yta på 15 089 kvm. Polismyndigheten Västmanland är vår enda hyresgäst.

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.

Telefon dagtid: 020- 23 23 10

Jourtelefon: 020 - 23 23 10

Entreprenör: MARK Fastighet Mälardalen AB

Fakta

  • Fastighetsbeteckning: Norna 21
  • Västgötegatan 7, Västerås
  • Byggår / Ombyggnadsår: 1960
  • Area: 15 089 m²
  • Hyresgäster: Polismyndigheten Västmanland
  • Ägare: Stenvalvet 714 Västerås Norna AB
  • Fastighetstyp: Rättsväsende

Kontaktperson för frågor

Monica Gustavsson Marknadsområdesansvarig

Lediga lokaler

Skicka felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.