Vedbo 59

Eriksborg

Byggår 1976. Fastigheten är belägen i den västra utkanten av Västerås intill det expansiva handelsområdet Erikslund. Hyresgäster bl a Internationella Engelska Skolan, Lokalförening Rbu Västerås, Susans fotvård, Unilabs, Region Västmanland samt Pysslingen förskolor och skolor Området ligger nära kollektivtrafik. Det finns även en stor parkeringsplats att tillgå på framsidan av fastigheten för hyresgästen.

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.

Telefon dagtid: 020 - 23 23 10

Jourtelefon: 020 - 23 23 10

Entreprenör: MARK Fastighet Mälardalen AB

Fakta

  • Fastighetsbeteckning: Vedbo 59
  • Hörntorpsvägen 2-6, Västerås
  • Byggår / Ombyggnadsår: 1976/2011
  • Area: 14 205 m²
  • Hyresgäster: Internationella Engelska Skolan, Lokalförening Rbu Västerås, Susans fotvård, Unilabs, Region Västmanland samt Pysslingen förskolor och skolor med flera
  • Ägare: Stenvalvet 211 Västerås AB
  • Fastighetstyp: Utbildning, Kontor, Vård och omsorg, Övrigt

Kontaktperson för frågor

Monica Gustavsson Marknadsområdesansvarig

Lediga lokaler

Skicka felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.