Östra Via 1:33

Vintrosahemmet

Byggår 1970. Fastigheten är belägen i Vintrosa, cirka 15 kilometer utanför centrala Örebro och inrymmer Vintrosahemmets vårdboende. Hemmet har fyra avdelningar, samtliga i markplan, och inrymmer totalt 34 lägenheter. Huset omges av ett grönområde och gemensam uteplats finns på varje avdelning. Vintrosahemmet har ett vårdboende för demenssjuka, två gruppboenden för demenssjuka och ett vanligt vårdboende. Byggnaden inrymmer också Vintrosas bibliotek med medborgarkontor för traktens invånare.

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.

Telefon dagtid: 076-1456058

Jourtelefon: 08-550 50 883

Entreprenör: L&T FM AB

Fakta

  • Fastighetsbeteckning: Östra Via 1:33
  • Dalstadsvägen 2, Vintrosa
  • Byggår / Ombyggnadsår: 1970 / 1993
  • Area: 3 685 m²
  • Hyresgäster: Örebro kommun
  • Ägare: Stenvalvet 207 Örebro Östra Via AB
  • Fastighetstyp: Vård och omsorg, Kontor

Kontaktperson för frågor

bild på stenvalvets logga
Jan Persson Teknisk förvaltare

Lediga lokaler

Just nu finns inga lediga objekt

Skicka felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.