Infanteristen 3

Byggår 1940. Fastigheten är belägen i Regementsområdet, gamla P18. Hyresgäster är Region Gotland, Securitas och Eat Create Sleep.

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.

Telefon dagtid: 020 - 23 23 10

Jourtelefon: 020 - 23 23 10

Entreprenör: Bravida

Fakta

  • Fastighetsbeteckning: Infanteristen 3
  • Visborgsallén 39, 41, Visby
  • Byggår / Ombyggnadsår: 1940
  • Area: 2 975 m²
  • Hyresgäster: Region Gotland, Securitas och Eat Create Sleep
  • Ägare: Stenvalvet 241 Infanteristerna AB
  • Fastighetstyp: Kontor

Kontaktperson för frågor

Anna Ejenstam Marknadsområdes­ansvarig

Lediga lokaler

Just nu finns inga lediga objekt

Skicka felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.