Visby Visborg 1:16

Länsstyrelsen & SIDA

Byggår 1982. Fastigheten är belägen i regementsområdet gamla P18. Länsstyrelsen & SIDA är hyresgäster i fastigheten.

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.

Telefon dagtid: 020 - 23 23 10

Jourtelefon: 020 - 23 23 10

Entreprenör: Bravida

Fakta

  • Fastighetsbeteckning: Visby Visborg 1:16
  • Visborgsallén 2-4, Visby
  • Byggår / Ombyggnadsår: 1982
  • Area: 4 930 m²
  • Hyresgäster: Länsstyrelsen & SIDA
  • Ägare: Stenvalvet 733 Visby Visborg 1:16 AB
  • Fastighetstyp: Kontor, Rättsväsende

Kontaktperson för frågor

Anna Ejenstam Marknadsområdes­ansvarig

Lediga lokaler

Just nu finns inga lediga objekt

Skicka felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.