Kranskötaren 5

Hälsans hus

Hälsans hus är beläget nordöst om Ystad centrum, med ett avstånd på cirka 1,5 km därifrån. Hälsans hus består av en ny och en ombyggd del som är uppfört och ombyggt under perioden 2012-2015. De nybyggda delarna har integrerats med den ombyggda delen.

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.

Telefon dagtid: 020 - 23 23 10

Jourtelefon: 020 - 23 23 10

Entreprenör: Fastighetsservice Ystad

Fakta

  • Fastighetsbeteckning: Kranskötaren 5
  • Aulingatan 22 A-C, Ystad
  • Byggår / Ombyggnadsår: 2012/2015
  • Area: 4 393 m²
  • Hyresgäster: Region Skåne, CapioNova, LARO Psykiatri, ANIRA Kliniken m.fl.
  • Ägare: Stenvalvet 736 Lotskranen AB
  • Fastighetstyp: Vård och omsorg, Kontor

Kontaktperson för frågor

Gerry Bergman Teknisk förvaltare

Lediga lokaler

Just nu finns inga lediga objekt

Skicka felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.