Lågtrycket 2

Ystad kommun

Byggår 2013. Fastigheten är belägen i västra Sjöstaden i västra Ystad och inrymmer ett särskilt boende och trygghetsboende. I princip samtliga lägenheter har härliga vyer över det skånska landskapet och/eller det intilliggande havet.

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.

Telefon dagtid: 020 - 23 23 10

Jourtelefon: 020 - 23 23 10

Entreprenör: Fastighetsservice Ystad

Fakta

  • Fastighetsbeteckning: Lågtrycket 2
  • Väderleksvägen 2-4, Ystad
  • Byggår / Ombyggnadsår: 2013
  • Area: 5 139 m²
  • Hyresgäster: Ystad kommun
  • Ägare: Stenvalvet 237 Ystad Lågtrycket AB
  • Fastighetstyp: Vård och omsorg

Kontaktperson för frågor

Gerry Bergman Teknisk förvaltare

Lediga lokaler

Just nu finns inga lediga objekt

Skicka felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.