Förskeppsgatan 5 Ystad

Polisen

Lotsen 6 är belägen i västra utkanten av Ystads tätort, med ett avstånd till centrum på cirka 2,5 km. Det är ett industriområde med inslag av handel.

Felanmälan

 • Teknisk förvaltning:
  Fastighetsservice Ystad
 • Kontaktperson:
 • E-post:
 • Telefon dagtid:
  020- 23 23 10
 • Telefon jour:
  020- 23 23 10

Information

 • Ansvarig Stenvalvet:
  Gerry Bergman
 • Fastighet:
  Lotsen 6
 • Byggår/Ombyggnadsår:
  2007
 • Adress:
  Förskeppsgatan 5
  Ystad
 • Total area:
  1 100 m²
 • Hyresgäster:
  Polismyndigheten i Skåne
 • Ägare:
  Stenvalvet 736 Lotskranen AB