Lotsen 6, Ystad

Lotsen 6 är belägen i västra utkanten av Ystads tätort, ca två och en halv kilometer till centrum. Fastigheten ligger i ett industriområde där det även finns inslag av handelsverksamhet.

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.

Telefon dagtid: 020- 23 23 10

Jourtelefon: 020- 23 23 10

Fakta

  • Fastighetsbeteckning: Lotsen 6, Ystad
  • Förskeppsgatan 5, Ystad
  • Byggår / Ombyggnadsår: 2007
  • Area: 1 100 kvm
  • Ägare: Stenvalvet 736 Lotskranen AB
  • Fastighetstyp: Rättsväsende

Huset är byggt 2007 och har en yta på 1 100 kvm. Lokalen används av rättsväsendet för kontor- och lagerverksamhet. Fastigheten ligger i ett industriområde, med villabebyggelse som närmaste granne.

Kontaktperson för frågor

Per Larsson Marknadsområdes­ansvarig

Det här finns i området

Omgivning

Område med industrifastigheter och villor.

Kommunikation

Bussförbindelse finns till centrala Ystad.

Parkering

Parkering finns på fastighetens område.

Lediga lokaler

Just nu finns inga lediga objekt

Skicka felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här.
OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.