Lotsen 6

Polisen

Lotsen 6 är belägen i västra utkanten av Ystads tätort, med ett avstånd till centrum på cirka 2,5 km. Det är ett industriområde med inslag av handel.

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.

Telefon dagtid: 020- 23 23 10

Jourtelefon: 020- 23 23 10

Entreprenör: Fastighetsservice Ystad

Fakta

  • Fastighetsbeteckning: Lotsen 6
  • Förskeppsgatan 5, Ystad
  • Byggår / Ombyggnadsår: 2007
  • Area: 1 100 m²
  • Hyresgäster: Polismyndigheten i Skåne
  • Ägare: Stenvalvet 736 Lotskranen AB
  • Fastighetstyp: Rättsväsende

Kontaktperson för frågor

Gerry Bergman Teknisk förvaltare

Lediga lokaler

Just nu finns inga lediga objekt

Skicka felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.