Lotsen 6, Ystad

Lotsen 6 är belägen i västra delen av Ystad ett par kilometer från centrum. Fastigheten ligger i ett industriområde, där det även finns handelsverksamhet.

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.

Telefon dagtid: 020- 23 23 10

Jourtelefon: 020- 23 23 10

Fakta

  • Fastighetsbeteckning: Lotsen 6, Ystad
  • Förskeppsgatan 5, Ystad
  • Byggår / Ombyggnadsår: 2007
  • Area: 1 100 kvm
  • Ägare: Stenvalvet 736 Lotskranen AB
  • Fastighetstyp: Rättsväsende

Fastigheten ligger i ett industriområde, med villabebyggelse som närmaste granne. Huset är byggt 2007 och har en yta på 1 100 kvm. Lokalen används av rättsväsende för kontors- och lagerverksamhet.

Kontaktperson för frågor

Per Larsson Marknadsområdes­ansvarig

Det här finns i området

Omgivning

Industriområde med villabebyggelse ett par kilometer från Ystad centrum.

Kommunikation

Bussförbindelse finns till centrala Ystad.

Service

Tillgång till all önskvärd service i Ystad centrum.

Parkering

Parkering finns på fastighetens område.

Lediga lokaler

Just nu finns inga lediga objekt

Skicka felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här.
OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.