Tidlösan 3

Polisen

Byggår 1974. Fastigheten är belägen i nordöstra Ystad och inrymmer Polisen.

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.

Telefon dagtid: 020 - 23 23 10

Jourtelefon: 020 - 23 23 10

Entreprenör: Fastighetsservice Ystad

Fakta

  • Fastighetsbeteckning: Tidlösan 3
  • Hyllegatan 10, Ystad
  • Byggår / Ombyggnadsår: 1974
  • Area: 5 329 m²
  • Hyresgäster: Polismyndigheten i Skåne
  • Ägare: Stenvalvet 725 Ystad Tidlösan AB
  • Fastighetstyp: Rättsväsende

Kontaktperson för frågor

Gerry Bergman Teknisk förvaltare

Lediga lokaler

Just nu finns inga lediga objekt

Skicka felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.