Ystad 1

Ystad tingsrätt

Byggår 1902. Fastigheten ligger i centrala Ystad med Ystads tingsrätt som enda hyresgäst. Fastigheten byggdes till 2006 med 2 nya tingssalar.

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.

Telefon dagtid: 020 - 23 23 10

Jourtelefon: 020 - 23 23 10

Entreprenör: Fastighetsservice Ystad

Fakta

  • Fastighetsbeteckning: Ystad 1
  • Bollhusgatan 16, Ystad
  • Byggår / Ombyggnadsår: 1902 / 2006
  • Area: 2 980 m²
  • Hyresgäster: Ystads tingsrätt
  • Ägare: Stenvalvet 724 Ystad Ystad AB
  • Fastighetstyp: Rättsväsende

Kontaktperson för frågor

Gerry Bergman Teknisk förvaltare

Lediga lokaler

Just nu finns inga lediga objekt

Skicka felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.