FASTIGHETS AB STENVALVET (PUBL) EMITTERADE 2021-01-21 EN OBLIGATION OM 600 MKR

Publicerat 13:06, torsdag 21/01, 2021

Fastighets AB Stenvalvet (publ) (Bolaget) emitterade 2021-01-21 en obligation om 600 mkr med en löptid om 2,75 år. Obligationen löper med en rörlig ränta (Stibor 3M) plus 0,82%. Emissionen har skett inom ramen för Stenvalvets MTN-program och blev övertecknad, vilket visar på fortsatt stort intresse för Bolagets obligationer.

Slutliga villkor kommer även under kommande dagar att publiceras på bolagets hemsida: https://stenvalvet.se/investor-relations/

 

Kontaktpersoner vid eventuella frågor:

Mario Pagliaro CFO

070-824 89 05

finans@stenvalvet.se

 

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 januari 2021 kl. 13:06Tillbaka

Comments are closed.