FASTIGHETS AB STENVALVET (PUBL) EMITTERADE 2021-06-17 TVÅ OBLIGATIONER OM 600 MKR

Publicerat 14:45, torsdag 17/06, 2021

Fastighets AB Stenvalvet (publ) emitterade 2021-06-17 en obligation om 200 mkr med en löptid om 4 år och en obligation om 400 mkr med en löptid om 6 år. Obligationerna emitterades till en rörlig ränta (Stibor 3M) + 0,88% respektive + 1,18 %. Emissionen har skett inom ramen för Stenvalvets MTN-program och är senior unsecured.

 

Kontaktpersoner vid eventuella frågor:

 

Mario Pagliaro CFO
070-824 89 05

finans@stenvalvet.se

 

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2021 kl. 14:45

 Tillbaka

Comments are closed.