Fastighets AB Stenvalvet (publ) emitterade 2021-10-13 en obligation om 400 mkr

Publicerat 12:45, onsdag 13/10, 2021    Senast uppdaterat:12:47, onsdag 13/10, 2021

Fastighets AB Stenvalvet (publ) emitterade 2021-10-13 en obligation om 400 mkr med en löptid om 5 år och till en rörlig ränta (Stibor 3M) + 1,00%. Emissionen har skett inom ramen för Stenvalvets MTN-program och är senior unsecured.

 

Kontaktpersoner vid eventuella frågor:

Maria Lidström VD, 070-678 06 98

Jan Koskela CFO, 070-340 30 99

finans@stenvalvet.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 oktober kl. 12:45 CET.Tillbaka

Comments are closed.