Fastighets AB Stenvalvet (publ) förvärvar Kriminalvårdens fastighet i Vänersborg och två förskolefastigheter i Örebro

Publicerat 14:30, fredag 03/09, 2021

Stenvalvet fortsätter med sin strategi att förvärva och utveckla samhällsfastigheter. De senaste förvärven är en nyrenoverad fastighet som utgör Kriminalvårdens anstalt Östragård som ligger i Restad Gård i Vänersborg samt två moderna fastigheter som utgör förskolor i attraktiva bostadsområden i Örebro. Köpeskillingen uppgår till sammanlagt drygt 300 mkr.

 

Restad Gård i Vänersborg har anor från slutet av 1500-talet och idag finns där, utöver Kriminalvårdens öppna anstalt Östragård, bland annat Migrationsverket samt bostäder, småindustri, kontor och hotell. Området ligger naturskönt vid Göta älv tillsammans med en anlagd skulpturpark. Östragård är en fastighet som nyligen renoverats och anpassats till nuvarande verksamhet. Kriminalvården har ett nytecknat hyreskontrakt med en löptid på 15 år. I förvärvet ingår även en intilliggande bostadsfastighet. Stenvalvet tillträder den 1 december.

 

Stenvalvet har även förvärvat två fastigheter i Örebro där det bedrivs förskolor. Infanteriet 1 och Rottweilern 2 är moderna fastigheter uppförda 2011, strategiskt belägna i expansiva och attraktiva bostadsområden i Örebro. Förskolekoncernen Dibber är hyresgäst och driver förskolorna Kottebo och Valpebo. Säljare är Landsort Care 4 AB och Stenvalvet tillträdde den 30 augusti.

 

”De här förvärven ligger helt i linje med vår ambition att förstärka vår närvaro i regioner där vi redan är etablerade”, säger Daniel Öhman, Investeringschef på Stenvalvet. ”Det är fina fastigheter i attraktiva områden. Vi hälsar våra nya hyresgäster välkomna till oss på Stenvalvet.”

 

 

 

För frågor eller ytterligare information kontakta:
Daniel Öhman, Investeringschef: 070 – 406 27 47, daniel.ohman@stenvalvet.se

Minette Öhman, Marknads- och kommunikationschef: 0708 – 399 501, minette.ohman@stenvalvet.se

 

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 september 2021 kl. 14:30Tillbaka

Comments are closed.