Fastighets AB Stenvalvet (publ) förvärvar samhällsfastighet i Stockholm

Publicerat 7:05, måndag 20/04, 2020

Fastighets AB Stenvalvet förvärvar tomträtten Skutkrossen 17 av CapMan Real Estate. Fastigheten om ca 12 000 kvm i västra Stockholm förhyrs till största delen av utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. I lokalerna bedrivs grundskola för årskurs 4-9.

Förvärvet ligger i linje med Stenvalvets strategi att förvärva och utveckla samhällsfastigheter med inriktning mot vård, skola, omsorg och rättsväsende. Fastigheten Skutkrossen 17 är en fastighet med projektutvecklingsmöjligheter som ligger i ett av Stockholms utvecklingsområden för bostäder. Byggnaden är cirka 12 000 kvm och är det andra förvärvet av skolfastigheter i Stockholmsområdet som Stenvalvet genomfört på kort tid. Andelen skolor i portföljen uppgick till 17% per årsskiftet.

”Tomträtten är belägen i ett framtida utvecklingsområde för bostäder, vilket gör förvärvet extra intressant”, säger Sara Östmark tf vd på Stenvalvet. ”Vi arbetar metodiskt vidare enligt vår långsiktiga strategi att i egen regi utveckla lokaler för samhällsservice i Sverige” avslutar Sara Östmark.

Stenvalvet har tillträtt fastigheten.Tillbaka

Comments are closed.