Fastighets AB Stenvalvet (publ) har idag givit Nordea mandat att undersöka möjligheterna att för Fastighets AB Stenvalvet (publ) emittera en ny obligation

Publicerat 9:30, onsdag 13/10, 2021

Fastighets AB Stenvalvet (publ) (Bolaget) har givit ett mandat till Nordea att med obligationsinvesterare undersöka möjligheten att för Bolagets räkning emittera icke säkerställda obligationer om
minst SEK 250 000 000 med en löptid om 5 år. Emissionen planeras att ske inom ramen för bolagets MTN-program.
En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa i närtid förbehållet rådande marknadsförhållanden.

 

Grundprospekt: https://www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/details/?id=20-26907

 

Stenvalvets MTN-program: https://stenvalvet.se/investor-relations/mnt-program/

 

 

Kontaktpersoner vid eventuella frågor:

Maria Lidström VD, 070-678 06 98

Jan Koskela CFO, 070-340 30 99

finans@stenvalvet.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 oktober kl. 09:30 CET.Tillbaka

Comments are closed.