FASTIGHETS AB STENVALVET (PUBL) HAR IDAG GIVIT NORDEA OCH HANDELSBANKEN MANDAT ATT UNDERSÖKA MÖJLIGHETERNA ATT FÖR FASTIGHETS AB STENVALVET (PUBL) EMITTERA EN NY OBLIGATION

Publicerat 9:20, torsdag 17/06, 2021

Fastighets AB Stenvalvet (publ) (Bolaget) har givit ett delat mandat till Nordea och Handelsbanken att med obligationsinvesterare undersöka möjligheten att för Bolagets räkning emittera icke säkerställda obligationer om
ca SEK 600 000 000 med en löptid om ca 4-6 år. Emissionen planeras att ske inom ramen för bolagets MTN-program.
En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa i närtid förbehållet rådande marknadsförhållanden.

 

Grundprospekt: https://www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/details/?id=20-26907

 

Stenvalvets MTN-program: https://stenvalvet.se/investor-relations/mnt-program/

 

 

Kontaktpersoner vid eventuella frågor:

Maria Lidström VD, 070-678 06 98

Mario Pagliaro CFO, 070-824 89 05

finans@stenvalvet.se

 

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2021 kl.09:20 CET.

 Tillbaka

Comments are closed.