FASTIGHETS AB STENVALVET (PUBL) PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2021

Publicerat 8:00, fredag 12/11, 2021

Stenvalvet redovisar ett förvaltningsresultat om 221 mkr för januari till september jämfört med 181 mkr motsvarande period föregående år ” Vi fortsätter årets positiva trend med att under tredje kvartalet leverera ett resultat som visar att vi har ett starkt kassaflöde från våra fastigheter. Under det tredje kvartalet ökade hyresintäkterna med 7 % och förvaltningsresultatet med 23 % jämfört med andra kvartalet.”, uppger Maria Lidström, vd.

 

Läs delårsrapporten här :

Stenvalvets delårsrapport januari – september 2021

 

Kontaktpersoner vid eventuella frågor:

Jan Koskela, Interim CFO

070-340 30 99

finans@stenvalvet.se

 

 

 

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2021 kl 08:00Tillbaka

Comments are closed.