Fastighets AB Stenvalvet (publ) publicerar delårsrapport för januari – juni 2021

Publicerat 13:00, fredag 27/08, 2021    Senast uppdaterat:13:02, fredag 27/08, 2021

Vid dagens styrelsemöte fastställdes delårsrapport per 210630. Rapporten finns att läsa här:

Stenvalvets delårsrapport januari -juni 2021

 

För frågor eller ytterligare information kontakta:

Mario Pagliaro, CFO
070 – 824 89 05
mario.pagliaro@stenvalvet.se

 

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2021 kl. 13:00Tillbaka

Comments are closed.