Fastighets AB Stenvalvet (publ) stärker sin position i Kristianstad genom förvärv av anrika Kvarnen

Publicerat 7:00, måndag 12/07, 2021

Stenvalvet fortsätter sin strategi att förvärva och utveckla samhällsfastigheter och förvärvar en modern kontorsfastighet med anor från 1800-talet i centrala Kristianstad.

 

Kvarnen 5 nyttjades i över 100 år för kvarnverksamhet. I dag är fastigheten ombyggd till moderna kontor med drygt 13 000 kvadratmeter uthyrbar area. Till byggnaden hör även ett garage. Byggnadens historiska charm finns bevarad samtidigt som det är en flexibel och väl fungerande kontorsfastighet. Läget är Kristianstads absolut bästa vid centralstationen och det är enkelt att komma dit oavsett om man kommer med tåg, buss eller bil. Södra Sverige är ett av Sveriges mest expansiva områden och en region där Stenvalvet ser en stark tillväxtpotential.

 

Kvarnen 5 med sin historiska charm, är näst intill fullt uthyrd med starka hyresgäster som Skattemyndigheten, Försäkringskassan, Statens servicecenter och Sweco.

 

”Stenvalvet är redan etablerade i Kristianstad – med detta förvärv ökar vi vår närvaro i en mycket attraktiv region”, säger Charlotte Högberg, Affärsutvecklare på Stenvalvet. ”Det är en helt unik fastighet med otrolig charm och fina kvaliteter, fortsätter Charlotte. Vi välkomnar både befintliga och nya hyresgäster till oss på Stenvalvet.”

 

Säljare är ett privat fastighetsbolag och tillträde sker 1 oktober.

 

För frågor eller ytterligare information kontakta:
Charlotte Högberg, Affärsutvecklare: 072 – 854 15 43, charlotte.hogberg@stenvalvet.se
Daniel Öhman, Investeringschef: 070 – 406 27 47, daniel.ohman@stenvalvet.se 

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2021 kl. 07:00Tillbaka

Comments are closed.