Fastighets AB Stenvalvet rekryterar Hållbarhetschef

Publicerat 14:43, onsdag 05/12, 2018

Pia Orthén, Hållbarhetschef Stenvalvet


Fastighets AB Stenvalvet (publ) förstärker sin organisation genom att rekrytera Pia Orthén som Hållbarhetschef. 

Stenvalvets verksamhet bygger på en värdegrund baserat på långsiktighet, omsorgfullhet och lyhördhet. Långsiktigheten är vårt tydligaste uttryck för vårt hållbarhetsarbete och centralt för alla beslut inom vår verksamhet. Stenvalvet har nu rekryterat Pia Orthén som hållbarhetschef med ansvar för frågor inom miljö, samhällsansvar, affärsetik, mångfald, hälsa och säkerhet. Pia är en välkommen förstärkning i Stenvalvets organisation och kommer att bidra till att lyfta fokus på hållbarhetsfrågan från en förvaltningsnivå till att vara en företagsövergripande fråga. 

 ”Stenvalvet har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan företaget bildades, men frågorna är av så stor vikt att de kräver ett förstärkt engagemang. Att Pia har valt Stenvalvet tycker vi är jätteroligt och vi ser fram emot att få ett ökat fokus och ett samlat helhetsgrepp på våra hållbarhetsfrågor,” säger Mario Pagliaro, CFO på Stenvalvet. 

Pia kommer närmast från Structor Miljöbyrån, rapporterar till Mario Pagliaro, CFO och börjar i februari. 

 

 Tillbaka

Comments are closed.