Fastighets AB Stenvalvet tecknar hyresavtal med Region Sörmland

Publicerat 15:00, torsdag 15/04, 2021

Stenvalvet har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Region Sörmland i fastigheten Vägbrytaren 1 i Eskilstuna.

Fastigheten Vägbrytaren 1 i Eskilstuna – K43 – har de senaste åren genomgått en omfattande ombyggnation. I projektet har vi bland annat öppnat upp och byggt in en av ljusgårdarna för att släppa in ljuset i entréplanet samt att alla entréer har anpassats och byggts om. Under samma period har vi även byggt om och anpassat lokaler till nya och befintliga hyresgäster i byggnaden. Fastigheten som ursprungligen byggdes för Fortifikationsverket är idag en välkomnande byggnad med ett antal olika hyresgäster inom samhällsfastighetssegmentet.  

 

Region Sörmland kommer att förhyra ca 1 300kvm fördelat på kontorslokaler med öppet landskap och enskilda rum. För att lokalernas utformning skulle passa verksamheten har dessa planerats i ett nära samarbete med Region Sörmland. Genom förhyrningen har Region Sörmland kunnat samlokalisera flera av deras verksamheter till ett kontor i Eskilstuna.  

 

Det är glädjande att kunna hälsa Region Sörmland välkommen till vår fastighet K43 och att vi har kunnat möta deras förändrade behovVi fortsätter arbetet med att fylla vår omdanade fastighet med långsiktiga hyresgäster inom samhällsfastighetssegmentet i centrala Eskilstuna,” säger regionchef Christer Saletti. 

Region Sörmland har flyttat in i sina nya lokaler. 

 

 

 

För frågor eller ytterligare information kontakta: 
Christer Saletti, regionchef: 08 – 508 942 50, christer.saletti@stenvalvet.seTillbaka

Comments are closed.