Fastighets AB Stenvalvet växer och förstärker organisationen

Publicerat 19:18, tisdag 12/09, 2017    Senast uppdaterat:16:01, torsdag 30/01, 2020

Fastighets AB Stenvalvet har på knappt tre år ökat sitt fastighetsbestånd med drygt två tredjedelar till ett marknadsvärde idag på ca 10 miljarder. Företaget är specialiserat på samhällsfastigheter och arbetar med långsiktighet och lyhördhet via lokal närvaro.
Organisationen har under perioden vuxit med drygt 20 personer, och fortsätter att förstärkas med nya resurser.

Sara Östmark har utsetts till vice VD utöver sin nuvarande roll som Affärsutvecklingschef.  Sara har arbetat på Stenvalvet sedan företaget bildades 2010.

Till projektenheten har Louise Karlsson rekryterats som projekt-utvecklare. Louise kommer närmast från byggledningsföretaget Forsen, och hennes första dag på Stenvalvet är den 2 oktober.

Till Ledningsgruppen har under det senaste året även tillkommit tre personer via rekryteringen av projektchef Eva Kriegelstein, förvaltningschef Mattias Tegefjord och ekonomi- och finanschef, Johan Sundin.

Under sommaren har dessutom kommunikationsassistent Sara Aggesjö och förvaltningsassistent i region Skåne, Julia Eckerholm rekryterats.

I Stenvalvets fastighetsportfölj finns en del outnyttjade byggrätter och projektenheten har nu full kapacitet för att aktivt kunna utveckla dessa och samtidigt ta sig an nya projektfastigheter inom vård, skola och omsorg. Stenvalvet har fler planprocesser som ligger för handläggning hos några kommuner och vi arbetar bl.a. aktivt med att få bygglov för att kunna börja producera ett ett vård- och omsorgsboende i Farsta Strand.

De finansiella resurserna för både nya förvärv, projekt och en  långsiktig förvaltning är redan säkrade genom företagets starka ägare; Alecta, Kyrkans pensionskassa, AI Pension, Kåpan Pensioner Försäkringsförening samt Stiftelsen för Strategisk Forskning.

 Tillbaka

Comments are closed.