Fastighets AB Stenvalvet växer och tillsätter nya roller

Publicerat 12:08, torsdag 11/04, 2019    Senast uppdaterat:13:24, torsdag 11/04, 2019

Fastighets AB Stenvalvet (publ) har under flera år ökat sitt fastighetsbestånd till att idag omfatta ett portföljvärde om ca 12 miljarder. Enbart under 2018 gjordes transaktioner för ca 3 miljarder. För att även framöver vara en långsiktig, omsorgsfull och lyhörd organisation förstärker vi organisationen med medarbetare till fyra nya roller och rekryteringarna är ett led i företagets fortsatta fokus på utveckling och förvärv av samhällsfastigheter. 

Stenvalvet utvecklar kontinuerligt det befintliga fastighetsbeståndet. För att kunna lägga ännu större kraft inom projekt har Anders Lööv och Stefan Fontaeus rekryterats som projektansvariga. Stefan och Anders har båda mångårig erfarenhet av att leda och genomföra stora byggprojekt. Stefan kommer att ingå i förvaltningsenheten och Anders kommer att ingå i projektutvecklingsenheten. Förvaltningsenheten har även utökats med Jan Persson, som har anställts som fastighetsförvaltare till det nyöppnade kontoret i Örebro. Även affärsutvecklingsenheten förstärks genom rekryteringen av Charlotte Högberg som affärsutvecklare.  

”Vår enhet arbetar primärt med nyproduktion och större ombyggnadsprojekt och för att kunna vara ännu effektivare så har vi rekryterat Anders. Han kommer med sin mångåriga erfarenhet inom bland annat skolfastigheter att bli ett bra tillskott till vår enhet,” säger Eva Kriegelstein projektutvecklingschef på Stenvalvet. 

”Förvaltningsenheten har många pågående projekt i den befintliga fastighetsportföljen. Vi nytecknar och omförhandlar löpande stora hyresavtal och i samband med detta behöver ofta lokaler verksamhetsanpassas. Stefan kommer att driva sådana större ombyggnadsprojekt i nära samarbete med förvaltarna. Det känns roligt att vi lyckats knyta till oss Stefan med sin långa projekterfarenhet,” säger Mattias Tegefjord förvaltningschef på Stenvalvet. Stefan kommer närmast från en roll som projekteringsledare på Skanska och får i sin roll på Stenvalvet även en plats i ledningsgruppen för förvaltningsenheten. 

Jan Persson har rekryterats som förvaltare till Örebrokontoret som etablerades i februari. Han kommer att förvalta fastigheterna i Mellringestaden och i Vintrosa. 

”Jan Persson har stor kunskap inom fastighetsdrift och installationsteknik och har goda förutsättningar för att axla rollen som förvaltare och starta upp vår verksamhet i Örebro. Vi ser fram emot att han kommer på plats i augusti.” fortsätter Mattias. 

Charlotte Högberg, som närmast kommer från en tjänst som affärsutvecklare av boenden för äldre på Besqab, är rekryterad som affärsutvecklingsenhetens nya affärsutvecklare.  

”För att kunna möta Stenvalvets fortsatta tillväxt har vi förstärkt affärsutvecklingsenheten med Charlotte. Hennes breda och mångåriga erfarenhet inom fastighetssektorn med fokus på fastighetstransaktioner är ett bra tillskott till bolaget.  Vi ser fram emot att få Charlotte på plats i Stockholm,” säger Sara Östmark, vVD och affärsutvecklingschef på Stenvalvet.  Tillbaka

Comments are closed.