Brandskyddsarbete

Vi som fastighetsägare ansvarar för fastighetens brandskyddsarbete men ni behöver se till så att det finns ett systematiskt brandskyddsarbete i er verksamhet. Det innebär bland annat att regelbundet kontrollera brandlarm, brandsläckare och utrymningsvägar samt ha en utrymningsplan och första hjälpen-utrustning på plats. Alla som vistas i lokalerna ska också veta hur ni ska agera vid eventuell brand – var utrymningsvägar och brandsläckare finns, vilka rutiner som gäller, vilka dörrar som måste stängas och så vidare.

En ikon med ett hus

Hitta information om din fastighet

Letar du efter en specifik fastighet? Klicka gärna på knappen nedan.