Vi sätter guldkant på tillvaron

Som en del av välfärdssamhället vill vi bidra till dess utveckling i både det stora och lilla perspektivet. Stenvalvets Lilla Extra är ett sätt för oss att stödja bra initiativ och insatser bland de verksamheter som bedrivs i våra fastigheter.

Vinnare av Stenvalvets Lilla Extra 2023

Det har varit ett stort intresse för Stenvalvets Lilla Extra och vi har fått in många fina ansökningar. Vi är glada över att kunna presentera årets vinnare: Stort grattis till Ersta Lydiahemmet i Farsta Strand och Fridaskolan i Trollhättan!

Ersta Lydiahemmet i Farsta Strand
Motivering: Med en anda som alltid präglas av positivt tänkande där man konstant arbetar för att skapa förbättringar på alla möjliga sätt inom verksamheten vill vi stötta Ersta Lydiahemmet i deras fortsatta arbete med verksamheten. Vinsten i Stenvalvets Lilla Extra går till att skapa en terrass för alla sinnen i form av en utemiljö med planteringar, fågelbad och odlingslådor – allt för att ge de boende en givande stund för alla sinnen.

Fridaskolan i Trollhättan
Motivering: Med fokus på lek och lärande i stimulerande miljöer och en strävan att utveckla barnen till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer vill vi stötta Fridaskolan i deras fortsatta utveckling av verksamheten. Vinsten i Stenvalvets Lilla Extra går till att utveckla miljön utomhus för att barnen ska få ännu bättre möjligheter att utforska och uttrycka sin nyfikenhet.

Vinnare 2022

Stenvalvets Lilla Extra delades 2022 ut till två verksamheter:

Attendo Fortuna Onnela där priset gick till inköp och montering av en finsk pargunga. Den är tänkt att öppna upp för samtal och minnen från barndomen och bli ett nytt sätt att umgås.

”Många av våra boende kommer från Finland och där är denna typ av trädgårdsmöbel mycket vanligare. Pargungan har använts jättemycket.”

Maria Probst, verksamhetschef på Attendo Fortuna Onnela

Vinsta Grundskola där vinsten gick till inköp av spel och utrustning till cafeterian för att göra uppehållsrummet ännu mer till gemensam samlingspunkt där man känner sig trygg och inspirerad.

”Det blev väldigt fint. Eleverna kan vara här för att spela brädspel, ta en fikamacka eller bara hänga.”

Fredrik Stolpe, administrativ chef för Utbildningsförvaltningen i Vinsta

Sök vårt stipendium för extra goda insatser

Varje år delar vi ut ett stipendium för att stödja enskilda insatser som visar prov på ett särskilt engagemang och som med små medel berikar vardagen för de som arbetar och bor i våra lokaler. Det kan vara allt från ett växthus för egen odling till att införskaffa lånecyklar som alla i verksamheten har tillgång till eller pengar till en utflykt.

Vi välkomnar olika uppslag, den enda begränsningen är att det är aktiviteter eller insatser som ligger utanför vårt ordinarie ansvar som fastighetsägare och som äger rum inom verksamheten. Stipendiet är vårt bidrag till att skapa mer glädje i vardagen för de som använder våra lokaler, såväl boende som elever och personal, därför kallar vi det för Stenvalvets Lilla Extra.

Stipendiet har ett värde av maximalt 30 000 kr. Alla som bedriver verksamhet inom utbildning, vård och omsorg i våra fastigheter kan ansöka. Beskriv aktiviteten/insatsen och motivera varför just ni ska få stipendiet. Bifoga kontaktuppgifter och skicka ansökan till stenvalvetslillaextra@stenvalvet.se senast den 31 oktober 2023. Vi återkommer med datum för 2024 års ansökan.