Smarta digitala lösningar spar energi

Genom att koppla upp fastigheter till en gemensam digital plattform kan Stenvalvet minska energiförbrukningen och samtidigt förbättra inomhusklimatet. Något som uppskattas av hyresgästerna.

Bygg- och fastighetssektorn står för drygt en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Men det går att minska klimatpåverkan. I fastigheter som utrustas med digital övervakning kan energiförbrukningen effektivt minskas.

– I uppkopplade fastigheter kan vi styra de tekniska systemen, t ex ventilation, värme och kyla. Vi kan tidigt upptäcka fel och på det sättet spara stora mängder energi, säger Hans Drevsson, fastighetsutvecklare teknik på Stenvalvet.

Stenvalvet började sin digitaliseringsresa 2019. Nu är drygt en tredjedel av fastigheterna, från Umeå till Ystad, digitaliserade. Det första steget var att inventera fastighetsbeståndet. Då upptäcktes en rad olika system som inte alls fungerade ihop. Idag är byggnaderna i stället uppkopplade till en gemensam plattform.

– Med hjälp av WebPort kan vi få en bättre överblick. När alla pratar samma språk blir det enklare att energieffektivisera, säger Hans och tillägger att där det är möjligt kopplar vi även upp värmemätare från fjärrvärmebolaget.

Ett exempel där energiförbrukningen i hög grad minskat är en fastighet i Kristianstad där en vårdcentral är hyresgäst. Genom olika åtgärder hade Stenvalvet redan lyckats sänka elförbrukningen, men vid årsskiftet 2021/22 kopplades huset upp för att få en ännu bättre bild.

– Då kunde vi minska förbrukningen med 24 %. Jämfört med 2018 är minskningen drygt 30 %. Det är väldigt bra, inte minst med tanke på att aktivitet i lokalen pågår från klockan 7 till 18.

En ständig utmaning är inomhusklimatet. Även här ger digitaliseringen nya möjligheter. Med hjälp av givare i lokalerna går det att få koll på inomhustemperaturen.

– Det ger oss en helt annan koll. Det allra mest effektiva sättet att minska energiförbrukningen är att bara ventilera när det verkligen behövs.

Hos hyresgästerna har Hans helt klart märkt ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor.

– Det hänger både ihop med en medvetenhet kring miljön och en önskan att minska energikostnaderna. Våra hyresgäster vill veta hur deras elförbrukning ser ut och kunna identifiera vad som krävs för att minska den.

Stenvalvets digitaliseringsresa har bara börjat. Kartläggningen av fastigheterna fortsätter för att kunna optimera efter förutsättningar och verksamhet.

– Energikostnaderna kommer högst sannolikt inte att minska. Även vi som fastighetsägare behöver minska våra driftskostnader. Men ytterst handlar det som alltid om att se till att våra hyresgäster är nöjda.