Årsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar. Årsstämman 2021 hölls den 13 april på Stenvalvets kontor, Adolf Fredriks kyrkogata 2, Stockholm samt på distans via videolänk. Samtliga aktieägare var representerade, därutöver närvarade den tillträdande VDn Maria Lidström, bolagets revisor Anders Jerkeryd samt bolagets ledning och chefsjurist.

Protokoll Årsstämma 2021Protokoll Årsstämma 2020