Finansiell kalender

Datum

Bokslutskommuniké 2019 2020-02-20
Årsredovisning 2019 2020-03-25
Årsstämma 2020 och konstituerande styrelsemöte 2020-04-03
Delårsrapport jan – mar 2020 2020-05-14
Delårsrapport jan – jun 2020 2020-09-11
Delårsrapport jan – sep 2020 2020-11-06