Företagscertifikat

Stenvalvet upprättar under 2018 ett program för emission av företagscertifikat uppgående till ett rambelopp av 2 miljarder SEK.

 

KORTA FAKTA

Rambelopp: 2 miljarder

Låntagare: Fastighets AB Stenvalvet (publ)

Löptid: Minst 1 dag men kortare än ett år

Ledarbank: Svenska Handelsbanken AB (publ)

Emissionsinstitut: Svenska Handelsbanken AB (publ), Nordea Bank AB (publ), Swedbank AB (publ) & Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Issuing and Paying Agent: Svenska Handelsbanken AB (publ)

Stenvalvet Informationsbroschyr