Grön finansiering

Stenvalvet har, som ett led i vårt hållbarhetsarbete, upprättat ett grönt ramverk som skapar förutsättningar att emittera gröna obligationer och att ta upp gröna lån. Det gröna ramverket har utformats tillsammans med SEB och utvärderats av CICERO Shades of Green, som oberoende tredje part. Ramverket har fått bedömningen Medium Green av CICERO. Den grön finansieringen kommer att allokeras till projekt och tillgångar såsom miljöcertifierade och energieffektiva byggnader, men också investeringar i energieffektiviseringsåtgärder och förnybar energi.

Second Opinion Stenvalvet 10May2021

Stenvalvet Green Finance Framework

Stenvalvets Gröna ramverk presentation 20 maj 2021