Nordic Credit Rating bekräftar Stenvalvets rating

Publicerat 13:00, fredag 21/05, 2021

Idag meddelade Nordic Credit Rating sitt beslut om att även fortsättningsvis tilldela Stenvalvet en BBB+/N-1+ rating med stabila utsikter. ”Detta är ännu en bekräftelse av vår finansiella styrka trots den pandemi som vi förhoppningsvis är på väg att lämna bakom oss. Vi är speciellt glada över att bredda vår finansiering genom en grön emission, vilket bl a har blivit möjligt tack vare vår goda rating”, uppger Maria Lidström, vd.

 

Nordic Credit Ratings rapport finns att läsa på NCR:s hemsida
https://nordiccreditrating.com/

 

Kontaktpersoner vid eventuella frågor:

Maria Lidström VD
070-678 06 98

 

Mario Pagliaro CFO
070-824 89 05

finans@stenvalvet.se

 

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2021 kl.13:00 CET.Tillbaka

Comments are closed.