NU LANSERAR VI LÖNNBACKENS LILLA EXTRA

Publicerat 17:19, torsdag 04/09, 2014    Senast uppdaterat:19:56, torsdag 19/11, 2015

Nu lanserar vi Lönnbackens Lilla Extra, vårt stipendium till de/dem som bjuder till lite extra för de som bor och vistas i våra fastigheter.

Lyhördhet, omsorgsfullhet och långsiktighet är viktiga begrepp för Lönnbacken Fastigheter. Begrepp som på flera sätt för tankarna till ordet engagemang. Därför vill vi, med ett årligt stipendium, lyfta fram och stödja enskilda insatser som visar prov på ett särskilt engagemang och som med små medel berikar vardagen för de som bor och arbetar i våra lokaler.

Alla kan ansöka om stipendiet, både boende, anställda och elever. I din ansökan vill vi att du kort beskriver aktiviteten/insatsen och varför du tycker att just denna ska bli belönad med stipendiet. Vi vill gärna att du håller dig till maximalt en A4-sida. Bifoga förstås även dina kontaktuppgifter.

Det går bra att skicka in ansökan per brev; Lönnbacken Fastigheter AB, Birger Jarlsgatan 33,
111 45 Stockholm (märk gärna kuvertet med ”ansökan stipendium”) eller per e-post;
lonnbackenslillaextra@lonnfast.se. Sista ansökningsdag är den 29 september 2014.Tillbaka

Comments are closed.