Stenvalvets ledning

Stenvalvet har kontor på fem orter i Sverige. Vår ledningsgrupp sitter på huvudkontoret i Stockholm.

Maria Lidström

VD och koncernchef

Född: 1972
Utbildning: Civilingenjör väg och vatten
Tidigare uppdrag: Stadsutvecklingschef, chef investering och utveckling Humlegården Fastigheter, avdelningschef/gruppchef Forsen, projektledare Åke Larson Byggare

Maria Sidén

CFO

Född: 1976
Utbildning: Fil mag. ekonomi
Tidigare uppdrag: CFO Veidekke Bygg, CFO John Mattson (publ), CFO BTH Bygg och Bostad, godkänd revisor och gruppchef Ernst & Young

Kristian Pamp

Förvaltningschef

Född: 1982
Utbildning: Civilingenjör samhällsbyggnad
Tidigare uppdrag: Regionchef Stendörren Fastigheter, chef Effektiv förvaltning och affärsområdeschef Castellum, fastighetschef och förvaltare Brostaden, konsult NIRAS

Daniel Öhman

Investeringschef

Född: 1972
Utbildning: Civilingenjör lantmäteri
Tidigare uppdrag: Chef kommersiell projektutveckling OBOS, fastighetsutvecklingschef Vectura Fastigheter, enhetschef fastighetsutveckling
Stockholms stad

Thomas Åsberg

Chefsjurist

Född: 1975
Utbildning: Jur. kand och fil. kand ekonomi
Tidigare uppdrag: Bolagsjurist Systembolaget, advokat Hammarskiöld & Co

Minette Öhman

Marknads- och kommunikationschef

Född: 1973
Utbildning: Examen i internationell marknadsföring
Tidigare uppdrag: Marknads- och kommunikationschef SBC, marknadschef och tf. VD HSB Omsorg, marknadsdirektör Memira

Marlene Swindell

HR-chef

Född: 1977
Utbildning: Filosofie kandidatexamen
Tidigare uppdrag: HR-chef Försäkringskassan, HR-specialist och verksamhetsutvecklare på Kronofogden