Stenvalvets ledning

Stenvalvet har kontor på fem orter i Sverige. Vår ledningsgrupp sitter på huvudkontoret i Stockholm.

Maria Lidström

VD och koncernchef

Född: 1972
Utbildning: Civilingenjör väg och vatten
Arbetslivserfarenhet: Stadsutvecklingschef, chef investering och utveckling samt projektchef på Humlegården Fastigheter, gruppchef och byggprojektledare Forsen Projekt

Maria Sidén

CFO

Född: 1976
Utbildning: Magisterexamen ekonomi
Arbetslivserfarenhet: CFO Veidekke Bygg, CFO John Mattson (publ), CFO BTH Bygg och Bostad, godkänd revisor Ernst & Young

Thomas Åsberg

Chefsjurist

Född: 1975
Utbildning: Juris kandidatexamen och filosofie kandidatexamen ekonomi
Arbetslivserfarenhet: Bolagsjurist Systembolaget, advokat Hammarskiöld & Co

Daniel Öhman

Investeringschef

Född: 1972
Utbildning: Civilingenjör lantmäteri
Arbetslivserfarenhet: Chef kommersiell projektutveckling OBOS, fastighetsutvecklingschef Vectura Fastigheter, enhetschef fastighetsutveckling
Stockholms stad

Kristian Pamp

Förvaltningschef

Född: 1982
Utbildning: Civilingenjör samhällsbyggnad
Arbetslivserfarenhet: Regionchef Stendörren Fastigheter, chef Effektiv förvaltning och affärsområdeschef Castellum, fastighetschef och förvaltare Brostaden, konsult NIRAS

Minette Öhman

Marknads- och kommunikationschef

Född: 1973
Utbildning: Examen i internationell marknadsföring
Arbetslivserfarenhet: Marknads- och kommunikationschef SBC, marknadschef och tf. VD HSB Omsorg, marknadsdirektör Memira

Marlene Swindell

HR-chef

Född: 1977
Utbildning: Filosofie kandidatexamen
Arbetslivserfarenhet: HR-chef Försäkringskassan, HR-specialist och verksamhetsutvecklare på Kronofogden