Finansiell information

Värde ca

12,8 mdrkr

Antal fastigheter

ca 100st

Hyresvärde ca

850mkr

Uthyrbar area ca

600.000

Antal boenden ca

1.600st

Genomsnittlig hyreslängd ca

6år

Bolagsordning (PDF)Registreringsbevis (PDF)