Finansiell information

Värde ca

13,5 mdrkr

Antal fastigheter

ca 110st

Hyresvärde ca

906mkr

Uthyrbar area ca

594.000

Antal boenden ca

1.600st

Genomsnittlig hyreslängd ca

6,1år

Bolagsordning (PDF)Registreringsbevis (PDF)