Finansiell information

Värde ca

18 mdrkr

Antal fastigheter

120st

Hyresvärde ca

978mkr

Uthyrbar area ca

640.000KVM

Antal boenden ca

1.600st

Genomsnittlig hyreslängd ca

5,6år

Bolagsordning (PDF)Registreringsbevis (PDF)