Finansiell information

Värde ca

16 mdrkr

Antal fastigheter

116st

Hyresvärde ca

946mkr

Uthyrbar area ca

607.000

Antal boenden ca

1.600st

Genomsnittlig hyreslängd ca

5,7år

Bolagsordning (PDF)Registreringsbevis (PDF)