VISION, AFFÄRSIDÉ & KÄRNVÄRDEN

_A1A2749

Vision
Vi ska vara kundens förstahandsval och alltid verka för innovativa och hållbara lösningar på marknaden för samhällsfastigheter.

Affärsidé
Att äga, aktivt förvalta och utveckla samhällsfastigheter i Sverige.

Kärnvärden
Vi ska vara långsiktiga, lyhörda och omsorgsfulla i allt vi gör för att vi ska kunna nå vår vision och leva upp till våra löften till våra ägare, kunder, hyresgäster och vår omvärld.

Vi ska äga, förvalta och förädla ett bestånd av samhällsfastigheter som ger en långsiktig trygghet och hållbarhet för alla involverade parter. Långsiktighet och hållbarhet ska prägla alla våra beslut och aktiviteter.

Stenvalvets Hållbarhetspolicy (pdf)

Detta kräver särskild lyhördhet för våra ägares och kunders behov, tankar och idéer men också lyhördhet inför vad som sker inom den offentliga omsorgen och förvaltningen  samt samhällsutvecklingen i stort, på såväl kort som lång sikt. Lyhördhet förutsätter också att vi är lätta att nå, är nära, personliga och samarbetar rakt och enkelt med våra kunder, ägare och övriga intressenter. Lyhördhet och engagemang som värnar våra befintliga hyresgäster och tillsammans med våra kunder utvecklar och anpassar fastigheterna för deras verksamheter och ändamål.

Allt vi gör ska genomsyras av omsorgsfullhet eftersom vi som köpare och förvaltare har ett särskilt ansvar för de värden vi hanterar åt våra ägare och de värden vi förvaltar och erbjuder våra kunder; i förlängningen alla som tar del av den offentliga omsorgen och förvaltningen, vården och skolan i våra samhällsfastigheter.