Publicerat tisdag 04 apr 2017, 19:42

Fastighets AB Stenvalvet förstärker organisationen

Som ett led i förberedelserna inför en fortsatt expansion förstärker Fastighets AB Stenvalvet organisationen med tre Förvaltarassistenter och en Analytiker.

Förvaltarassistenttjänsterna är stationerade på våra regionkontor i Eskilstuna, Falun och Kalmar. I Eskilstuna har Malin Kalfas tillträtt tjänsten, i Falun är det Alice Streymoy och i Kalmar är det Anna de Gant.

”Förstärkningen av våra regionkontor genom anställning av tre nya Förvaltninsassistenter ökar vår lokala närvaro ytterligare och skapar förutsättningar för vår förvaltningsorganisation att kunna ta nästa steg i Stenvalvets utveckling. Nu är vi är redo att förvärva fler fastigheter i Sverige,” säger Mattias Tegefjord, Förvaltningschef på Stenvalvet.

Förvaltarassistenterna har nyligen tillträtt sina nya tjänster.

Christoffer Persson har rekryterats som Analytiker till Affärsutveckling. Han kommer att arbeta med analys, värdering och transaktioner. Christoffer kommer närmast från CBRE och har en civilingenjörsexamen i lantmäteri från Lunds universitet.

”Med vår rekrytering av Christoffer kommer Affärsutvecklingsteamet att förstärkas ytterligare och ge oss möjlighet att ta oss an fler fastighetsinvesteringar,” säger Sara Östmark, Affärsutvecklingschef på Stenvalvet.

För mer information:
Åsa Scharfe, Kommunikationschef Stenvalvet: 08 – 508 942 50, asa@stenvalvet.se

Stenvalvet bildades 2010 och ägs av AI Pension, tjänstepensionsbolaget Alecta, Kyrkans Pensionskassa, Kåpan pensioner försäkringsförening och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Stenvalvet är ett fastighetsbolag med fokus på lokaler innehållande samhällsnyttig verksamhet. Stenvalvet äger 103 fastigheter för ca 8 700 miljoner kr. Bolagets affärsidé är att äga, aktivt förvalta och utveckla samhällsfastigheter i Sverige.

Om Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet äger totalt 100 fastigheter med en area av 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 12 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Staten står för cirka 31%, kommun och region står för cirka 42% och övriga utförare av samhällsservice för 27% av hyresintäkterna.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida