Publicerat onsdag 21 sep 2016, 18:27

FASTIGHETS AB STENVALVET FÖRVÄRVAR FASTIGHET MED BYGGRÄTT I FARSTA

Stenvalvet har förvärvat tomträtten Gåsö 2 i Farsta Strand av HSB Stockholm. Fastigheten har en byggrätt på ca  4 000 kvm avsett för ett vård- och omsorgsboende. Boendet kommer att uppföras i anslutning till tunnelbanestationen Farsta Strand ovanpå Coops livsmedelsbutik som även den ingår i affären. I och med förvärvet och rekryteringen av Eva Eriksson som projektchef inleder Stenvalvet sin långsiktiga satsning på nybyggnadsprojekt av boende för äldre.

”Läget är väldigt intressant både i stadsdelen och rent kommunikationsmässigt vilket är oerhört värdefullt. Vi har genom åren byggt på våra erfarenheter kring god förvaltning och jag ser nu fram emot ett projekt där vi skapar ett boende med långsiktiga kvalitéer ”, säger Magnus Edlund, VD på Stenvalvet.

”Försäljningen ligger i linje med vår strategi att renodla vår fastighetsportfölj mot bostadsfastigheter. Samarbetet med Stenvalvet har fungerat utmärkt och det ska bli mycket intressant att följa fortsättningen av projektet”, säger Anders Svensson, vd HSB Stockholm.

Fastighets AB Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt äger Stenvalvet 110 fastigheter med en area av 530 000 till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 8 000 miljoner kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Stenvalvet bildades 2010 och ägs av AI Pension, tjänstepensionsbolaget Alecta, Kyrkans Pensionskassa, Kåpan pensioner försäkringsförening och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Långsiktighet, lyhördhet och omsorgsfullhet präglar vårt dagliga arbete och samarbete med våra kunder, hyresgäster och omvärld.

Om Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet äger totalt 100 fastigheter med en area av 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 12 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Staten står för cirka 31%, kommun och region står för cirka 42% och övriga utförare av samhällsservice för 27% av hyresintäkterna.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida