Publicerat onsdag 16 dec 2020, 09:49

Fastighets AB Stenvalvet förvärvar och utökar fastighetsbeståndet i Skövde

Stenvalvet har tecknat avtal om att förvärva en 5 500 kvm stor samhällsfastighet i Skövde.

Förvärvet består av fastigheten Hammaren 16 i centrala Skövde som idag till största delen inrymmer Raoul Wallenbergskolan. Genom förvärvet ökar Stenvalvet fastighetsbeståndet i Skövde och fastigheten passar väl i den befintliga portföljen av samhällsfastigheter. Fastigheterna i Skövde förvaltas av Stenvalvets organisation i region syd.

”Stenvalvet finns redan på plats i Skövde och vi tycker att staden med den innovativa drivkraft som finns här gör affären mycket spännande. Vi hoppas kunna fortsätta växa i Skövde,” säger Charlotte Högberg, affärsutvecklare på Stenvalvet.

För frågor eller ytterligare information kontakta:

Charlotte Högberg, Affärsutvecklare Stenvalvet: 08 – 508 942 50, charlotte.hogberg@stenvalvet.se
Åsa Scharfe, Kommunikationschef Stenvalvet: 08 – 508 942 50, asa@stenvalvet.se

Om Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt ett hundratal fastigheter med en area av ca 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 13 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård och skola och omsorg. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare.

Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kyrkans Pensionskassa, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Vi arbetar för att skapa goda och långsiktiga relationer till våra hyresgäster och verksamheter. Vi finns på plats lokalt, månar om korta beslutsvägar, tillgänglighet samt att ge våra hyresgäster snabb återkoppling. Vi är långsiktiga, lyhörda och omsorgsfulla i vårt arbete och relationer till såväl hyresgäster, utförare som ägare.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida