Publicerat torsdag 23 mar 2017, 19:20

Fastighets AB Stenvalvet hyr ut i Västerås

Fastighets AB Stenvalvet hyr ut hörnlokalen i fastigheten Livia 15 på Stora Gatan i Västerås till Apoteket. Lokalens läge gör att det har varit viktigt att hitta rätt hyresgäst till lokalen. Uthyrningen räknat i kvadratmeter är inte stor men för Stenvalvet är det en mycket bra hyresgäst som har valt att teckna avtal med oss.

Handelsbanken lämnade lokalen under hösten. Stenvalvet har haft flera intressenter som velat hyra lokalen och valde att teckna avtal med Apoteket då det är långsiktig hyresgäst med ett starkt varumärke som passar bra i lokalens strategiska läge.

”Efterfrågan har varit hög på lokalen och vi är mycket glada över att vi kunnat teckna ett 5-årigt avtal med Apoteket och vi ser fram emot att färdigställa lokalen åt dem” säger Tobias Kölborg, Regionchef på Stenvalvet för Mälardalen.

Stenvalvet har arbetat tillsammans med Apoteket med utformningen av hörnlokalen, som kommer att färdigställas till sommaren. Apotetket planerar att öppna butiken i början av hösten.

Stenvalvet bildades 2010 och ägs av AI Pension, tjänstepensionsbolaget Alecta, Kyrkans Pensionskassa, Kåpan pensioner försäkringsförening och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Stenvalvet är ett fastighetsbolag med fokus på lokaler innehållande samhällsnyttig verksamhet. Stenvalvet äger 103 fastigheter för ca 8 700 miljoner kr. Bolagets affärsidé är att äga, aktivt förvalta och utveckla samhällsfastigheter i Sverige.

Om Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet äger totalt 100 fastigheter med en area av 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 12 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Staten står för cirka 31%, kommun och region står för cirka 42% och övriga utförare av samhällsservice för 27% av hyresintäkterna.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida