Publicerat fredag 28 okt 2022, 13:03

Fastighets AB Stenvalvet (publ) avyttrar fastigheter till Fortifikationsverket

Stenvalvet har ingått avtal om en fastighetsaffär avseende två fastigheter i Eskilstuna, Vapnet 1 och Vapnet 2. Köpare är Fortifikationsverket och tillträde beräknas ske våren 2023.

På fastigheten Vapnet 1 finns en kontorsfastighet på cirka 7 000 kvm. Vapnet 2, som ligger intill är obebyggd och består av parkeringsplatser. Den totala köpeskillingen är 265 miljoner kronor. Fortifikationsverket har idag sitt huvudkontor i Eskilstuna i Stenvalvets fastighet Vägbrytaren 1.  

”Fortifikationsverket har varit tydliga med att de vill äga de fastigheter de nyttjar, vilket skapade förutsättningar för en bra affär för båda parter”, säger Maria Lidström, VD på Stenvalvet.

”För att möta tillväxten och ökade säkerhetskrav tar vi nu ett viktigt steg mot ett nytt huvudkontor i Eskilstuna”, säger Fortifikationsverkets generaldirektör Maria Bredberg Pettersson.

Förvärvet kräver regeringsbeslut senast till halvårsskiftet 2023.

För frågor eller ytterligare information kontakta:

Maria Lidström, VD, 070-678 06 98, maria.lidstrom@stenvalvet.se
Daniel Öhman, Investeringschef, 070-406 27 47, daniel.ohman@stenvalvet.se

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida