Publicerat fredag 21 maj 2021, 14:15

Fastighets AB Stenvalvet (publ) emitterar grönt

Idag emitterade Stenvalvet sin första gröna obligation inom ramen för bolagets MTN-program. ”Vi är mycket glada för den positiva respons vi har fått från kapitalmarknaden. Bolaget arbetar systematisk för att minska sin miljöpåverkan. Den gröna finansieringen är ytterligare ett steg i rätt riktning i ambitionen att bli klimatneutrala 2030”, uppger Pia Orthén, Hållbarhetschef.

Obligationen har en volym om 600 mkr och en löptid om 5 år. Obligationen emitterades med hjälp av SEB. Ytterligare information finns att läsa på www.stenvalvet.se

Om Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt ett hundratal fastigheter med en area av ca 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 13,5 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård och skola. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare.

Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kyrkans pension, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Vi arbetar för att skapa goda och långsiktiga relationer till våra hyresgäster och verksamheter. Vi finns på plats lokalt, månar om korta beslutsvägar, tillgänglighet samt att ge våra hyresgäster snabb återkoppling. Vi är långsiktiga, lyhörda och omsorgsfulla i vårt arbete och relationer till såväl hyresgäster, utförare som ägare.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida