Publicerat måndag 20 apr 2020, 07:05

Fastighets AB Stenvalvet (publ) förvärvar samhällsfastighet i Stockholm

Fastighets AB Stenvalvet förvärvar tomträtten Skutkrossen 17 av CapMan Real Estate. Fastigheten om ca 12 000 kvm i västra Stockholm förhyrs till största delen av utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. I lokalerna bedrivs grundskola för årskurs 4-9.

Förvärvet ligger i linje med Stenvalvets strategi att förvärva och utveckla samhällsfastigheter med inriktning mot vård, skola, omsorg och rättsväsende. Fastigheten Skutkrossen 17 är en fastighet med projektutvecklingsmöjligheter som ligger i ett av Stockholms utvecklingsområden för bostäder. Byggnaden är cirka 12 000 kvm och är det andra förvärvet av skolfastigheter i Stockholmsområdet som Stenvalvet genomfört på kort tid. Andelen skolor i portföljen uppgick till 17% per årsskiftet.

”Tomträtten är belägen i ett framtida utvecklingsområde för bostäder, vilket gör förvärvet extra intressant”, säger Sara Östmark tf vd på Stenvalvet. ”Vi arbetar metodiskt vidare enligt vår långsiktiga strategi att i egen regi utveckla lokaler för samhällsservice i Sverige” avslutar Sara Östmark.

Stenvalvet har tillträtt fastigheten.

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt äger Stenvalvet ett hundratal fastigheter med en area av ca 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 12 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som rättsväsende, äldreboende, vård- omsorgsboende, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och regioner som är hyresgäster och utförare. Stenvalvet bildades 2010 och ägs av Kyrkans Pensionskassa, Kåpan pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Vi är långsiktiga, lyhörda och omsorgsfulla i vårt dagliga arbete och samarbete med våra kunder, hyresgäster och omvärld.

Om Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet äger totalt 100 fastigheter med en area av 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 12 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Staten står för cirka 31%, kommun och region står för cirka 42% och övriga utförare av samhällsservice för 27% av hyresintäkterna.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida