Publicerat onsdag 06 maj 2020, 08:05

Fastighets AB Stenvalvet (publ) förvärvar samhällsfastigheter i Hässleholm och Ronneby

Fastighets AB Stenvalvet förvärvar fastigheten Nybyggaren 1 i Hässleholm av en privat fastighetsägare och genomför sitt första förvärv i Ronneby genom köpet av fastigheten Kilen 8 från Attendo Sverige AB. Förvärven har en totalyta om ca 8 000kvm.

Stenvalvets strategi är att förvärva och utveckla samhällsfastigheter med inriktning mot vård, skola, omsorg och rättsväsende. Genom förvärven förstärker Stenvalvets sitt fastighetsbestånd i södra Sverige och det ligger helt i linje med Stenvalvets planer att växa i orter företaget redan är etablerat i och på orter som ligger inom förvaltningskontorens närområden. Fastigheten i Ronneby är ett nyproducerat boende för äldre med Attendo som hyresgäst och fastigheten i Hässleholm används till övervägande del som vårdcentral.

De båda fastigheterna kommer att förvaltas av region Syds kontor i Kalmar och Malmö. Regionchef Peter Högberg säger:

”Vi är mycket glada över att få möjligheten att förvärva ytterligare en fastighet med Attendo som hyresgäst. Vi har tre boenden för äldre i region Syd som drivs av Attendo och som förvaltas av samma förvaltare hos oss. Det goda samarbetet och en väl fungerade dialog är något vi värderar högt och som vi aktivt arbetar med” säger Peter och avslutar med: ”Vi ser fram emot att få hälsa Attendo välkomna till vår nya fastighet i Ronneby.”

”Som verksamhetschef på ett äldreboende är fokus på boende/anhöriga och personal, men samtidigt har jag ett ansvar att fastigheten sköts och att de krav som ställs på oss uppfylls. För att kunna fokusera på detta är skötseln av fastigheten viktig och det gör att mitt arbete underlättas. I det samarbete jag haft under ett antal år med Stenvalvet kan jag bara säga att det gläder mig att få fortsätta att samarbeta med dem. Samarbetet har under de år jag varit verksamhetschef i Växjö fungerat alldeles utmärkt då Stenvalvet är lyhörda, snabba till beslut och man kan ha en dialog med dem vilket är nog så viktigt”, säger Marie Hindrikson, verksamhetschef på Attendos boende på Fridhemsvägen i Ronneby.

”Det känns extra roligt att vi nu etablerar oss i Blekinge med förvärvet av ett modernt boende för äldre, framtaget helt enligt verksamhetens behov. Vi hoppas att etableringen i Ronneby blir startskottet för fler intressanta investeringar i närområdet. Förvärvet i Hässleholm kompletterar vårt bestånd på orten alldeles utmärkt. Skåneregionen tror vi mycket på och där har vi funnits länge” säger Charlotte Högberg tf Affärsutvecklingschef på Stenvalvet.

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt äger Stenvalvet ett hundratal fastigheter med en area av ca 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 12 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som rättsväsende, äldreboende, vård- omsorgsboende, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och regioner som är hyresgäster och utförare. Stenvalvet bildades 2010 och ägs av Kyrkans Pensionskassa, Kåpan pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Vi är långsiktiga, lyhörda och omsorgsfulla i vårt dagliga arbete och samarbete med våra kunder, hyresgäster och omvärld.

Om Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet äger totalt 100 fastigheter med en area av 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 12 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Staten står för cirka 31%, kommun och region står för cirka 42% och övriga utförare av samhällsservice för 27% av hyresintäkterna.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida