Publicerat onsdag 01 dec 2021, 17:30

Fastighets AB Stenvalvet (publ) förvärvar skolfastighet i Trollhättan

Stenvalvet fortsätter sin strategi att förvärva och utveckla samhällsfastigheter och förvärvar en fastighet i Trollhättan som är uthyrd till en grundskola. Förvärvet ligger i linje med Stenvalvets målsättning om en balanserad tillväxt och innebär att Stenvalvet ökar sitt fastighetsinnehav i Trollhättan.

Fastigheten, som är  är belägen strax utanför centrala Trollhättan i bostadsområdet Stavre är uthyrd till Fridaskolan som bedriver grundskoleverksamhet och fritidsverksamhet i fastigheten. Byggnaden som är 7 500 m² är ursprungligen uppförd 1951 och nyrenoverad för att passa skolans specifika verksamhet. En ny inglasad ljusgård, moderna lokaler och skolkök skapar fantastiska förhållanden för eleverna. Ombyggnationen av Fridaskolan vann år 2020 arkitekturpriset i Trollhättan, utsett av samhällsbyggnadsnämnden.

”Trollhättan är en attraktiv region där vi vill fortsätta växa”, säger Daniel Öhman Investeringschef på Stenvalvet. ”Fastigheten är väldigt fin och ändamålsenlig och Fridaskolan är en mycket uppskattad skola. Vi ser fram mot ett gott samarbete.”  

Säljare är ett privat fastighetsbolag och tillträde sker 1 december.

För frågor eller ytterligare information kontakta:

Daniel Öhman, Investeringschef: 070 – 406 27 47, daniel.ohman@stenvalvet.se
Minette Öhman, Marknads- och kommunikationschef: 0708 – 399 501, minette.ohman@stenvalvet.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2021 kl. 18:30.

Om Fastighets AB Stenvalvet

Fastighets AB Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt äger Stenvalvet ett hundratal fastigheter med en area av ca 607 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 16 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som utbildning, vård & omsorg, rättsväsende och myndigheter. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare. Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kyrkans pension, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Läs mer på stenvalvet.se

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida