Publicerat fredag 18 jun 2021, 12:00

Fastighets AB Stenvalvet (publ) förvärvar tre LSS-fastigheter

Stenvalvet fortsätter sin strategi att förvärva och utveckla samhällsfastigheter och förvärvar en portfölj med tre LSS-fastigheter. Förvärvet ligger i linje med Stenvalvets målsättning om balanserad tillväxt och innebär samtidigt att Stenvalvet går in i tre nya kommuner.

Fastigheterna är belägna i Lerums, Ulricehamns och Ängelholms kommun. Byggnaderna som har en total yta på ca 1 500 kvm är färdigställda 2017 och uthyrda till Attendo på långa avtal.

”Det är en fin portfölj med välförvaltade fastigheter och en attraktiv hyresgäst”, säger Charlotte Högberg, Affärsutvecklare på Stenvalvet. Stenvalvet samarbetar sedan tidigare med Attendo kring bland annat vård- och omsorgsboenden. ”Vi hälsar dem varmt välkomna till Stenvalvet”, säger Charlotte Högberg.

Säljare är ett privat fastighetsbolag och tillträde sker 1 juli.

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2021 kl. 14:00

Om Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt ett hundratal fastigheter med en area av ca 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 13,5 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård och skola. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare.

Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kyrkans pension, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Vi arbetar för att skapa goda och långsiktiga relationer till våra hyresgäster och verksamheter. Vi finns på plats lokalt, månar om korta beslutsvägar, tillgänglighet samt att ge våra hyresgäster snabb återkoppling. Vi är långsiktiga, lyhörda och omsorgsfulla i vårt arbete och relationer till såväl hyresgäster, utförare som ägare.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida